ABC Data wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję

ISBNews
16.11.2017 11:04
A A A

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł zł na 1 akcję, podała spółka.

"1. Kwota zaliczki wyniesie łącznie 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł na 1 akcję, z zastrzeżeniem, że kwota zaliczki pomniejszona będzie o kwotę zaliczki przypadającej na akcje własne spółki;

2. wypłata zaliczki nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 roku;

3. dniem, według którego ustaleni zostaną akcjonariusze uprawnieni do zaliczki, będzie 8 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych spółki. Na 16 listopada 2017 roku łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 2 672 349 sztuk, podano również.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)