Zysk netto Alumetalu spadł r/r do 14,8 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
16.11.2017 18:49
A A A

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Alumetal odnotował 14,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,17 mln zł wobec 18,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,12 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 298,96 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 45,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 085,25 mln zł w porównaniu z 954,95 mln zł rok wcześniej. "W III kw. 2017 r. spółka zanotowała taki sam poziom sprzedaży ilościowej jak w II kw.br., pomimo iż w okresie tym ma miejsce zwyczajowa przerwa wakacyjna w branży motoryzacyjnej skutkująca mniejszym poziomem zamówień ze strony klientów. Wolumen sprzedaży wyrobów w III kw 2017 r. wyniósł 42,5 tys. ton i był o 15% większy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 170,6 tys. ton. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych grupy Alumetal w III kw. 2017 r. była o 6% wyższa w porównaniu do III kwartału 2016 roku, co w połączeniu z istotnym zwiększeniem ilości sprzedaży wyrobów spowodowało (po uwzględnieniu niższej z kolei łącznej wartości sprzedaży usług, towarów, materiałów i odpadów) wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 350,1 mln zł, czyli wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży" za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,402 mld zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 40,13 mln zł wobec 77,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)