Legimi wyemituje do 75 tys. akcji serii B, wprowadzi je na NewConnect

ISBNews
01.02.2018 08:18
A A A

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 13,9 zł za sztukę.

"Akcje serii B będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Emisja publiczna będzie skierowana do obligatariuszy emitenta, którzy objęli obligacje serii D, J, K i L" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna akcji została ustalona na kwotę 13,9 zł, podano także.

"Akcje serii B będą miały postać zdematerializowaną. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności organizacyjne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" - czytamy dalej.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)