PKN Orlen nabył w wezwaniu 31,04% akcji Unipetrol za ok. 3,5 mld zł

ISBNews
26.02.2018 08:01
A A A

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen nabył w wezwaniu 56 280 592 akcji Unipetrol, stanowiących około 31,04% kapitału zakładowego. Cena za jedną akcję Unipetrol wyniosła 380 CZK, a cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 3,5 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego, podał Orlen.

"Wzmocnienie pozycji PKN Orlen w akcjonariacie największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego jest zgodne ze strategią Koncernu zakładającą m.in. integrację aktywów rafineryjnych, wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii oraz rozwój sieci detalicznej. Umożliwi ono efektywniejsze wykorzystywanie synergii w ramach Grupy Orlen i umocnienie jej pozycji konkurencyjnej" - czytamy w komunikacie.

W wyniku rozliczenia transakcji PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

W ramach transakcji rozliczono 826 zleceń sprzedaży od osób fizycznych będących akcjonariuszami Unipetrolu oraz 126 zleceń od osób prawnych, które łącznie stanowiły ok. 31,04% udziałów. Po przeprowadzeniu wykupu dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien mieć wpływu na zmianę jego oceny ratingowej, podkreślono.

W skład Unipetrol a.s. wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu, przypomniano w materiale.

W grudniu PKN Orlen rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki zależnej Unipetrol po 380 CZK za akcję. Docelowo PKN Orlen zamierzał kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)