Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 38,62 mln zł w I poł. r.fin. 2017/2018

ISBNews
01.03.2018 07:13
A A A

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017) wobec 41,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 57,16 mln zł wobec 61,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 645,81 mln zł w I poł. r.fin. 2017/2018 wobec 4 442,76 mln zł rok wcześniej.

"Okres objęty raportem był kolejnym, w którym potwierdziła się prawidłowość założeń przyjętych w strategii biznesowej, niezależnie od tego, że z roku na rok osiąganie zaplanowanych celów wiążę się z działaniem w coraz trudniejszym otoczeniu branżowym. Nasza praca nad rozwojem segmentu produktów zaawansowanych oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania logistyczne pozwoliły sprawnie nadążać za trendami rynkowymi oraz wzmocnić pozycję grupy w kanale VAD oraz e-commerce. Korzystna sytuacja makroekonomiczna na podstawowych dla grupy rynkach polskim, czeskim oraz słowackim, a także rozwój w nowych kategoriach produktowych przyczyniły się do wzrostu sprzedaży grupy o 5% oraz utrzymania korzystnych wskaźników rentowności" - napisał prezes Andrzej Przybyło w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. r.fin. 2017/2018 wyniósł 28,14 mln zł wobec 32,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)