Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto na dywidendę lub skup akcji

ISBNews
01.03.2018 07:24
A A A

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Altus TFI będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 90% zysku netto spółki na wypłatę dywidendy lub dokonanie skupu akcji własnych, podała spółka.

"Pozostałe 10% zysku netto spółki za 2017 rok zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy do wykorzystania na cele społeczne zgodnie z art. 20 ust. 5 statutu spółki" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Altus TFI w 2017 r. wyniósł 80,09 mln zł wobec 74,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd spółki uwzględnił w szczególności następujące czynniki: wymogi kapitałowe związane z aktywnością spółki, aktualną sytuację finansową spółki, planowane inwestycje i cele strategiczne spółki oraz interes akcjonariuszy, wymieniono w informacji.

"Rekomendacja zarządu Altus TFI w zakresie wysokości dywidendy jest zgodna ze stanowiskiem KNF z dnia 5 grudnia 2017 r w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r." - podkreślono także.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)