Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 16,45 mld zł na koniec lutego

ISBNews
07.03.2018 08:18
A A A

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu wyceny na 28 lutego 2018 r. wyniosła 16 450 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 433 mln zł.

"Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec ? Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec ? TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 901,2 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 305,7 mln zł

łącznie: 4 206,9 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 12 197,5 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 45,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 28 lutego 2018 r. Skarbiec TFI zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews)