Laser-Med sfinalizował połączenie ze studiem deweloperskim gier One More Level

ISBNews
12.03.2018 09:37
A A A

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Laser-Med (obecnie One More Level) przeprowadziła z sukcesem połączenie z One More Level - podmiotem działającym w branży gier komputerowych - i zmieniła nazwę, poinformowała spółka. Według niej zrealizowane połączenie będzie miało bardzo duży wpływ na dalszy rozwój One More Level i budowanie wzrostu wartości spółki w oparciu o nowy przedmiot działalności, jakim jest produkcja gier komputerowych.

"Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej One More Level S.A. w zamian za nowo emitowane akcje serii B, które spółka przejmująca Laser-Med S.A. wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. uzgodnionym w dniu 28.09.2017 r. i zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz walnego zgromadzenia One More Level S.A. z dnia 24.01.2018 r. Dzięki połączeniu spółka będzie mogła realizować przyjęty plan rozwoju oraz efektywnie wykorzystać obecność na rynku publicznym" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że udało nam się sfinalizować cały proces połączenia spółek Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. Od teraz rozpoczyna się nowy etap w historii spółki, w który wchodzimy z nowym przedmiotem działalności oraz ze zmienioną strategią rozwoju. Chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie rynek kapitałowy stwarza technologicznym spółkom, a do takich należy zaliczyć One More Level S.A. Mamy przed sobą bardzo dobre perspektywy wzrostu, związane przede wszystkim z najważniejszą produkcją, jaką jest gra 'God's Trigger', której wydawcą jest firma Techland. Wierzymy, że dzięki prowadzonym działaniom prorozwojowym będziemy mogli konsekwentnie budować wartość spółki i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe" - powiedział prezes One More Level January Ciszewski, cytowany w materiale.

Najważniejszym celem przeprowadzonego połączenia jest stworzenie rozpoznawalnego podmiotu działającego w branży gier komputerowych i notowanego na rynku publicznym. One More Level to producent gry "God's Trigger", której wydawcą jest firma Techland. Gra została zaprezentowana w sierpniu 2017 r. podczas branżowych targów Gamescom i otrzymała bardzo dobre recenzje oraz nagrodę w kategorii: Best Puzzle / Skill Game, a także była nominowana w kategorii: Gamescom award for best booth. Produkcja ta będzie dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One, podano również.

One More Level otrzyma również dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł w ramach konkursu GameINN organizowanego przez NCBiR. Złożony przez One More Level wniosek o dotację na realizację projektu o nazwie "Symulator warunków panujących na Marsie jako narzędzie dydaktyczne oraz deweloperskie" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2, prowadzonego przez NCBiR - GameINN, został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych tego projektu wynosi ponad 3 026 tys. zł, a kwota rekomendowanej dotacji sięga 1 901 tys. zł i jest równa kwocie wnioskowanej przez One More Level, podsumowano.

22 maja 2017 r. Laser-Med podpisał list intencyjny w sprawie połączenia z podmiotem z branży gier komputerowych - One More Level.

One More Level S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

(ISBnews)