Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 295,1 mln zł w 2017 r.

ISBNews
20.03.2018 07:57
A A A

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik netto grupy wyniósł 295 mln zł, był o 19 % wyższy niż w ubiegłym roku i najwyższy w historii Kruka. W czwartym kwartale, Grupa zanotowała natomiast 4 mln zysku netto, głównie w wyniku negatywnych przeszacowań na portfelu włoskim oraz wzrostu stopy podatkowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 420,77 mln zł wobec 349,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,35 mln zł w 2017 r. wobec 792,17 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowujemy rok silnego wzrostu na naszych najważniejszych rynkach, czyli w Polsce i Rumunii. Wysokie inwestycje w przeszłości, w połączeniu z unikatową strategią prougodową i wysoką efektywnością operacyjną, przełożyły się na rosnący strumień spłat z portfeli własnych. Na nowych rynkach, czyli we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, wykorzystywaliśmy nasz know-how i dostosowywaliśmy procesy do lokalnych uwarunkowań społeczno-prawnych każdego z krajów" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 29,51 mln zł wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA gotówkowa spółki wyniosła 837 mln zł. Była o jedną trzecią wyższa niż w poprzednim roku i obrazuje silną pozycję gotówkową KRUKa, podano także.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)