Akcjonariusze Eurocashu zdecydują 25 IV o wypłacie 0,73 zł dywidendy na akcję

ISBNews
23.03.2018 18:21
A A A

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

"Na podstawie art. 348 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 statutu Eurocash S.A., zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale rady nadzorczej nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 maja 2018 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 06 czerwca 2018 roku z kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)