Zysk netto Unibepu spadł r/r do 25,78 mln zł w 2017 r.

ISBNews
03.04.2018 08:36
A A A

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Unibep odnotował 25,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,62 mln zł wobec 33,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 1 629,28 mln zł w 2017 r. wobec 1 249,24 mln zł rok wcześniej.

"Dla Grupy Unibep rok 2017 w porównaniu do roku poprzedniego charakteryzuje generalnie obniżenie większości wskaźników finansowych. Zmniejszyła się rentowność, zarówno na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, EBIT, jak i zysku netto. Zmiana sytuacji rynkowej, czyli wzrost cen materiałów i usług oraz zmniejszenie dostępności do usług firm podwykonawczych miało wpływ na sytuację i wyniki grupy. Dodatkowo zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej części raportu skutkowały obniżeniem wyniku brutto o kwotę ok. 17,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie podkreślono, że na dobrym poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE (10,77%), choć jego wartość spadła w stosunku do roku ubiegłego o ponad 3 pkt proc.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,52 mln zł wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)