Zysk netto z dział. kont. Marvipol Development to 38,21 mln zł w 2017 r.

ISBNews
03.04.2018 08:34
A A A

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Marvipol Development odnotował 38,21 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 40,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ogółem zysk netto wyniósł 38,21 mln zł w 2017 r. wobec 45,64 mln zł w 2016 r.

"Rok 2017 był jednym z najlepszych lat w dotychczasowej historii firmy Marvipol, tak pod względem wyników finansowych, jak i operacyjnych. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za miniony rok wyniosły blisko 186 mln zł, a zysk netto 38 mln zł. Rosnąca skala prowadzonego biznesu zaowocowała wzrostem sumy bilansowej do blisko 900 mln zł, przy kapitałach własnych wynoszących na koniec okresu 366 mln zł" - napisał prezes Mariusz Książek w liście załączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 36,42 mln zł wobec 43,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,72 mln zł w 2017 r. wobec 219,4 mln zł rok wcześniej.

"O niższym poziomie przychodów przesądziła mniejsza liczba przekazanych klientom mieszkań. Na ujemną dynamikę wyniku operacyjnego i netto kluczowy wpływ miał efekt wysokiej bazy 2016 r., kiedy to grupa kapitałowa, realizując sprzedaż budynku biurowego Prosta Tower, rozpoznała znaczący jednorazowy wynik na tej transakcji. W analizowanym okresie Grupa Marvipol Development odnotowała znaczący wzrost rentowności sprzedaży produktów (o 4,2 pkt proc.), do 20,5% marży brutto na sprzedaży. Wzrost ten został osiągnięty dzięki zmianie struktury przekazywanych klientom lokali (w 2017 r. grupa Marvipol Development rozpoznała sprzedaż lokali niemal wyłącznie z projektu Central Park Ursynów, etap 2)" - czytamy w raporcie.

"Zgodnie z konserwatywnym podejściem do ryzyka biznesowego, grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, realizując równocześnie plan dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej w obu jej podstawowych segmentach działalności. Na koniec 2017 r. zadłużenie netto grupy kapitałowej wyniosło 102,8 mln zł (wobec 18,8 mln zł ujemnego długu netto (nadwyżki) na koniec 2016 r.), co miało związek ze zrealizowanymi w 2017 r. zakupami nieruchomości pod projekty mieszkaniowe i inwestycjami w projekty magazynowe, finansowanymi m.in. ze środków pozyskanych z przeprowadzonych w 2017 r. emisji obligacji serii T i U" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dział. kont. w 2017 r. wyniósł 19,39 mln zł wobec 14,11 mln zł straty rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)