Strata netto APS Energia to 2,89 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

ISBNews
03.04.2018 08:50
A A A

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,73 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2017 rok wyniósł 2,2 mln zł i był niższy o 4,4 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r. wobec 83,47 mln zł rok wcześniej.

"Największy wzrost nastąpił w segmencie systemów zasilania (8,2%) oraz usług dla energetyki przemysłowej (15,7%). Najistotniejszy udział w segmencie systemów zasilania posiada APS Energia S.A., a w działalności usługowej odpowiednio Enap S.A. poprzez wykonywane prace w branży AKPiA. Największy wzrost (32,8% r/r) zanotowano w zakresie przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, głównie dzięki wypracowanej sprzedaży przez jednostkę zależną APS Energia Czech" - czytamy dalej.

Rok 2017 pod względem przychodów uzyskanych przez gGrupę był na rekordowym w historii poziomie, podkreślono.

"Dynamiczny rozwój całej grupy na nowych rynkach spowodowało nasiloną walkę o klienta i odnotowanie straty netto w minionym 2017 r. (-2,9 mln zł). Na wynik wpływ miały również zwiększone wydatki na nowe produkty, różnice kursowe oraz wyższa amortyzacja po uruchomieniu inwestycji w nowej siedzibie emitenta w Stanisławowie Pierwszym. Dodatkowo zarówno w segmencie energetyki, jak również i trakcji, zwiększenie udziału w rynku i dotarcie do nowych klientów, nie powiodło się bez obniżenia marży" ? wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 1,97 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)