Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 164,4% r/r do 20,5 TWh w marcu

ISBNews
05.04.2018 07:43
A A A

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w marcu 2018 r. wyniósł 20,5 TWh, co oznacza wzrost o 164,4% r/r, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 221% do poziomu 17,9 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W okresie styczeń-marzec br. odnotowano wzrost o 126,6% r/r do 33,3 TWh, podano w komunikacie.

W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano wzrost o 18,5% r/r do 2,57 TWh. W okresie styczeń-marzec br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,1% do 7,26 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w marcu 2018 r. 6,9 TWh, co oznacza spadek o 14,4% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) wzrósł o 79,4% r/r, osiągając w marcu 2018 r. poziom 26,2 ktoe4. " - czytamy dalej w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w marcu 2018 r. 9,4 TWh, tj. o 28,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 87,5% do poziomu 4,29 TWh. Natomiast wzrost o 1,2% do poziomu 5,12 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Łącznie w okresie styczeń-marzec obrót na rynku spot wyniósł 10,85 TWh po wzroście o 17,4% r/r, a na rynku terminowym 15,08 TWh, po spadku o 29,6% r/r.

(ISBnews)