Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 3,24 mln zł w 2017 r.

ISBNews
18.04.2018 09:16
A A A

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 3,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Sytuację finansową Pragma Inkaso oceniamy jako bardzo dobrą. Aktywa są wysoce płynne, portfel wierzytelności rotuje w ciągu roku 5,5 -krotnie. Poziom zadłużenia finansowego spółki jest (jak na standardy branży faktoringowej i leasingowej) niski i wynosi 250% kapitału własnego przy dozwolonym przez kowenanty obligacyjne poziomie 350-400%" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 12,8 mln zł wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,8 mln zł w 2017 r. wobec 35,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wyniosła 0,09 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)