ABC Data proponuje łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję,do wypłaty zostało 0,23 zł

ISBNews
09.05.2018 15:24
A A A

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - ABC Data rekomenduje przeznaczenie wypłatę dywidendy łącznie 38,83 mln zł, czyli 0,31 zł na akcję. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki do wypłaty zostałoby 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję, podała spółka.

?Zarząd spółki rekomenduje, by zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38 832 738,69 zł (tj. 0,31 zł na jedną akcję), z czego:

a) 35 116 957,40 zł z zysku netto za rok obrotowy 2017, oraz

b) 3 715 781,29 zł z kapitału zapasowego" ? czytamy w komunikacie.

Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10 021 351,92 zł (tj. 0,08 zł na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały zarządu spółki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 28 811 386,77 zł (tj. 0,23 zł na jedną akcję), zaznaczono w informacji.

?Zarząd spółki rekomenduje ponadto, by:

a) dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 czerwca 2018 r.,

b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 25 lipca 2018 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych spółki. Na dzień 9 maja 2018 roku łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 2 672 349 sztuk" ? czytamy dalej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)