Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

ISBNews
22.05.2018 08:31
A A A

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Newag spodziewa się, że w tym roku na polskim rynku ogłoszone zostaną przetargi m.in. na dostawy ok. 80 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i ok. 10 spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT), podała spółka. Ponadto Newag oczekuje m.in. postępowań na modernizacje i zakupy wagonów i lokomotyw przez PKP Intercity.

"Grupa według swojej najlepszej wiedzy przewiduje w kolejnych kwartałach 2018:

- w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w liczbie około 80 sztuk (uwzględniając prawa opcji) z terminami realizacji rozpoczynającymi się w I kwartale 2019 r. Planowane jest ogłoszenie przez PKP Intercity postępowania w nowej formie tzw. partnerstwa innowacyjnego na zaprojektowanie i dostawę nowych EZT o wyższych prędkościach eksploatacyjnych (200-230 km/h). Postępowania przetargowe, które na dzień publikacji niniejszego raportu są w trakcie to: dostawa 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla woj. małopolskiego, dostawa 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity oraz dostawa 5 pojazdów dla woj. pomorskiego.

- w segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych grupa spodziewa się ogłoszenia 3 postępowań na dostawę łącznie 10 spalinowych zespołów trakcyjnych w wersjach dwu- i trzyczłonowej; aktualnie trwa postępowanie przetargowe ogłoszone przez woj. lubuskie na dostawę 2 pojazdów trójczłonowych.

- w segmencie wagonów osobowych grupa spodziewa się ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację prawie 200 wagonów osobowych różnych typów dla PKP Intercity. Zgodnie z ogłoszoną przez przewoźnika strategią taborową przewiduje się także przetargi na dostawę ok. 145 nowych wagonów osobowych w ciągu kilku najbliższych lat. Emitent w tym segmencie będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie przystępował kierując się oczekiwaną możliwą marżą i wielkością wymaganych zasobów do zaangażowania.

- w segmencie lokomotyw spalinowych grupa spodziewa się pozyskać kilka zamówień na modernizację kilku lokomotyw spalinowych SM42, SM48 od przewoźników prywatnych

- w segmencie lokomotyw elektrycznych zapowiadane jest postępowanie na dostawę kolejnych nowych lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity. Kontynuowane będą też rozmowy z kilkoma prywatnymi przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw zarówno czteroosiowych i sześcioosiowych.

- w segmencie tramwajów spółka oczekuje na (prawdopodobne) ponowne ogłoszenie postępowania na dostawę 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich, w którym potencjalnie możliwy byłby udział we współpracy z jednym z dużych zagranicznych partnerów" - czytamy w informacji dodatkowej do raportu spółki za I kw. br.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)