LW Bogdanka miała 22,96 mln zł zysku netto, 127,5 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

ISBNews
24.05.2018 07:45
A A A

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 22,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,51 mln zł wobec 89,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 127,5 mln zł, o 29,1% mniej niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,7 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 465,17 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,1 mln ton w I kw. 2018 r. wobec 2,42 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla wyniosła 1,97 mln ton wobec 2,39 mln ton rok wcześniej. Zapasy na koniec I kw. wynosiły 152 tys. ton wobec 158 tys. ton rok wcześniej.

W I kw. grupa zrealizowała 84,27 mln zł nakładów inwestycyjnych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 20,9 mln zł wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)