Przegląd prasy

ISBNews
17.07.2018 07:43
A A A

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Polski Fundusz Rozwoju dofinansuje producenta pociągów i tramwajów kwotą 300 mln zł. Jak ustaliła "Rz", umowa w tej sprawie ma być podpisana we wtorek

--Akcje krajowego operatora płatności bezgotówkowych spółki PayTel zostały sprzedane grupie SIBS International

--PGE i Tauron zamierzają koordynować udział swoich spółek walczących o kontrakty z rynku mocy

--Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego modyfikuje zasady udzielania kredytów studenckich

--W przyszłości płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane ze specjalnych rachunków powierniczych

--Dane obligatariuszy GetBacku przejęli oszuści i usiłują nakłonić ich do inwestycji pod pretekstem odrobienia strat. Klienci zaalarmowali służby - dowiedziała się "Rz"

--Brak rodzimego surowca na polskim rynku i rosnący import sprawiają, że resort energii domaga się od spółek górniczych wzrostu wydobycia

Parkiet

--Lotos ma kolejne opóźnienia przy realizacji sztandarowej inwestycji, czyli wartego około 2,3 mld zł projektu EFRA

--Zaostrza się spór pomiędzy puławskimi związkami zawodowymi, a zarządem Puław i władzami całej Grupy Azoty, a także pomiędzy samymi związkowcami

-- Feerum jest zainteresowane wejściem na kilka afrykańskich rynków

Dziennik Gazeta Prawna

--Rząd zamierza cenzurować internet. I to na wielką skalę

--W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają właśnie prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym

Puls Biznesu

--Brytyjska sieć kawiarni Costa Coffee ma już 150 lokali w Polsce, a w planach niemal drugie tyle

--KUKE prognozuje problemy z pozyskaniem gwarancji przez dostawców taboru szynowego

-- Abris wszedł do akcjonariatu spółki ITP, działającej w segmencie medycyny estetycznej

--Akcjonariusze PKN Orlen zbiorą się dziś po raz drugi, po przerwie, by zająć się uchwałą dającą możliwość podwyższenia wynagrodzenia prezesa i członków zarządu

Somfy - francuski producent automatyki okiennej znowu zainwestuje w Niepołomicach - tym razem 70 mln zł

ISBnews

--Alumetal celuje m.in. w średnioroczny wzrost EBITDA o 10% w ramach Strategii Grupy Kapitałowej Alumetal na lata 2018 ? 2022, podała spółka. Plany zakładają inwestycję rzędu 55 mln zł w modernizację zakładu w Kętach, a także podniesienie deklarowanego poziomu dywidendy z dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

--Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 26,8 mln zł, podał Apator.

--UAB Hekon, spółka zależna Orbisu na Litwie, nabyła od UAB Merko bustas, wchodzącej w skład grupy AS Merko Ehitus, nowo wybudowany hotel "ibis" zlokalizowany przy ul. Rinktins 18 w Wilnie za 8,7 mln euro netto, podała spółka.

--Amica otrzymała potwierdzenie o skutecznym przeprowadzeniu kolejnej emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji średnio- i krótkoterminowych, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 7 mln zł.

--Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie.

--Erbud zawarł umowę o roboty budowlane z Chopin Airport Development na budowę hotelu Holiday Inn Express na terenie Portu Lotniczego Rzeszów ? Jasionka za 33,9 mln zł netto, podała spółka.

--Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" zdecydowali o wypłacie kwoty 4,787 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy za 2017 rok, co daje 1,1 zł na akcję, podano w uchwałach walnego.

--Wersja alfa portu jednej z gier Bloober Team na platformę Nintendo Switch została ukończona, podała spółka. Premiera tej produkcji na konsoli Nintendo planowana jest na czwarty kwartał 2018 r.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Famurem ostatnią z umów najmu łącznie 14 nowych kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem za łącznie 132,79 mln zł brutto (107,96 mln zł netto), podał Famur.

--Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę pięciu 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 100 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego na zamówienie do pięciu kolejnych EZT. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji (tj. rozszerzenia przedmiotu umowy o pięć kolejnych EZT) to 200 mln zł netto, podał Newag.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki AAT Holding formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 sierpnia 2018 r., podała spółka.

--Antczak Construction rozbudowuje park magazynowy pod Wrocławiem dla MLP Group, podała spółka.

--Ailleron ma umowę z Santander Consumer Bank (SCB) na zaprojektowanie i wdrożenie w SCB systemu bankowości cyfrowej, podała spółka.

--Novaturas odnotował wzrost przychodów o 43% r/r do 80,2 mln euro w pierwszym półroczu 2018 r., podała spółka. Od początku br. z oferty grupy skorzystało łącznie 134,5 tys. klientów, co oznacza wzrost o 42% w skali roku.

--Produkcja zaawansowanych związków półprzewodnikowych może się stać dla Vigo System w dłuższej perspektywie znaczącym obszarem biznesu, generującym rocznie kilkanaście milionów euro przychodów przy "atrakcyjnej, dwucyfrowej marży netto", poinformował prezes Adam Piotrowski, w nawiązaniu do ogłoszonego w piątek zawarcia listu intencyjnego z dr Włodzimierzem Strupińskim oraz ze spółką ENT. Ponadto zarząd Vigo ocenia, że w ciągu kilku lat spółka zdobędzie pozycję liczącego się na świecie producenta materiałów półprzewodnikowych najnowszej generacji.

--Negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu rynku energii elektrycznej wkraczają w kluczową fazę uzgodnień, a ostateczny tekst porozumienia ma być wypracowany przed końcem roku, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Henryk Baranowski. Według niego, na polskim rynku mocy jest miejsce dla węgla.

--Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółki z grupy Mirbudu) oraz Mirbudu, warta 687,05 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn?gr. woj. łódzkiego/śląskiego, na tzw. odcinku B: węzeł Bełchatów - węzeł Kamieńsk, podał Mirbud.

--X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 (2,61) na dzień 30 grudnia 2017 r., co oznacza, że ewentualna wypłata dywidendy za obecny rok obrotowy byłaby w zgodzie z zalecanymi przez KNF kryteriami, podała spółka.

--Medinice ma pozwolenie na wprowadzenie do obrotu opatrunku uciskowego PacePress na rynkach Unii Europejskiej w związku z brakiem uwag Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do dokumentacji zgłoszeniowej, podała spółka.

--Moody's Investors Service obniżył korporacyjny rating rodzinny (CFR) Pfleiderer z poziomu Ba3 do B1 a rating prawdopodobieństwa defaultu (PDR) z poziomu Ba3-PD do B1-PD z perspektywą stabilną, podała spółka.

(ISBnews)