Stalexport Autostrady miał 91,3 mln zł zysku netto, 123,9 mln zł EBIT w I półr.

ISBNews
02.08.2018 17:54
A A A

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 91,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 74,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 123,85 mln zł wobec 105,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 150,47 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszą połowę 2018 roku zakończyliśmy dobrymi wynikami grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Przychody grupy wyniosły 160,2 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 6,5%, natomiast zysk netto wyniósł 94 mln zł i był wyższy o ok. 22,4%" - napisał prezes Emil Wąsacz w liście załączonym do raportu.

Z uwagi na podstawowy przedmiot działalności grupy, a więc zarządzanie i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, na ww. wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody z tytułu poboru opłat, które wzrosły o 6,6% w porównaniu z I półroczem roku 2017 i wyniosły 158,1 mln zł zł. Główny wpływ na wysokość przychodów z tytułu poboru opłat ma natężenie ruchu. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło ono średnio ok. 43,1 tys. pojazdów na dobę i wzrosło o ok. 5,2% w stosunku do pierwszej połowy roku 2017, wyjaśnił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 67,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynika on [ spadek zysku - przyp. ISBnews ] z mniejszych przychodów finansowych spółki, które w latach 2016 i 2017 wygenerowane zostały przez wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (w roku 2016) oraz dywidendy (w roku 2017) przez jej spółkę zależną Stalexport Autoroute S.? r.l, która z kolei otrzymała dywidendę ze spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ? koncesjonariusza autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, w wyniku podziału jej zysku za rok 2016, oraz wypłaty środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, jak również wypłatę dywidendy przez spółkę VIA4 S.A. operatora ww. odcinka autostrady A4" - napisał także Wąsacz.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)