LW Bogdanka miała 43,18 mln zł zysku netto, 151,2 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

ISBNews
13.09.2018 08:54
A A A

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 49,53 mln zł wobec 57,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 151,15 mln zł wobec 138,82 mln zł rok wcześniej.

"Rentowność EBITDA w II kwartale 2018 r. była wyższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2017 r. i wyniosła 33,1%. Za I półrocze 2018 r. Grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 32,6%, tj. o 2,7 p.p. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wynik EBITDA za I półrocze 2018 r. wyniósł 278 623 tys. zł wobec 318 635 tys. zł w analogicznym okresie 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Rentowność EBIT wyniosła w II kwartale 2018 r. 10,8%, tj. o 2,4 p.p. mniej aniżeli w II kwartale poprzedniego roku. Rentowność EBIT za I półrocze 2018 r. jest niższa o 7,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. i wyniosła 9,1%, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 457,26 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 436,92 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2018 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz sprzedaży i administracyjne wzrosły o 7,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 408 843 tys. zł. Wzrost dotyczy w głównej mierze kosztów wynagrodzeń (realizacja porozumienia zawartego ze Związkami Zawodowymi) oraz kosztów materiałów i usług obcych (większe wydobycie brutto, zwiększony zakres prac przygotowawczych). W trakcie I półrocza 2018 r. omawiane koszty wzrosły r/r. o 7,2%" - czytamy dalej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 66,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 111,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 855,95 mln zł w porównaniu z 902,09 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,42 mln ton w II kw. 2018 r. i wzrosła o 13,5% r/r. W całym I półroczu produkcja węgla spadła o 0,9% r/r do 4,52 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 2,37 mln ton w II kw. i wzrosła o 4,4% r/r, a w I półroczu spadła o 6,9% r/r do 4,34 mln ton. Zapasy węgla w spółce wynosiły 202 tys. ton na koniec II kw. br. wobec 21 tys. ton rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 64,45 mln zł wobec 114,97 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)