ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

ISBNews
14.11.2018 09:00
A A A

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 9,5 mln zł wobec 14,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 093,62 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 117,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 087,48 mln zł w porównaniu z 3 031,29 mln zł rok wcześniej.

"W trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Powodem wzrostu jest przede wszystkim wyższa o 4% sprzedaż krajowa oraz większa o 5% sprzedaż na rynkach bezpośrednich (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Litwa)" - czytamy w raporcie.

Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży ogółem wzrósł do 70% z poziomu 69% rok wcześniej.

"W przekroju produktowym wzrost przychodów w Polsce oraz na rynkach bezpośrednich w okresie 9 miesięcy 2018 roku został osiągnięty głównie dzięki wysokiej sprzedaży produktów z kategorii: nowe technologie mobilne oraz dystrybucja z wartością dodaną" - czytamy dalej.

W trzech kwartałach 2018 roku EBITDA wyniosła 13,1 mln zł, co, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o 58%. Obniżenie to ma związek z wpływem różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy) oraz ze zdarzeniami jednorazowymi tj. wysoką bazą 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym i korektą podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonaną w II kwartale 2018 r.

"Po wyłączeniu ww. zdarzeń EBITDA skorygowana wyniosła 21,4 mln zł w trzech kwartałach 2018 roku oraz 22,8 mln zł w trzech kwartałach 2017 roku. Skorygowana EBITDA spadła o 6% r/r, co jest efektem wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz spadkiem skorygowanego zysku brutto ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 7,03 mln zł wobec 27,79 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)