LW Bogdanka wykupiła obligacje wart. 75 mln zł

ISBNews
31.12.2018 13:41
A A A

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD05 301218 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, podała spółka.

Wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej.

"Wykup obligacji został dokonany zgodnie z terminem przewidzianym w umowie programowej. W związku z powyższym spółka zakończyła Program Emisji Obligacji wynikający z umowy programowej z dnia 23 września 2013 roku dotyczącej emisji obligacji do kwoty 300 mln zł zawartej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A" - podsumowano.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)