LW Bogdanka miała wstępnie 50,8 mln zł skons. zysku netto w 2018 r.

ISBNews
18.01.2019 17:23
A A A

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów i 50,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za rok 2018:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 756,7 mln zł

- EBITDA: 465,3 mln zł

- EBIT: 58,3 mln zł

- Zysk netto: 50,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2018:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 754,9 mln zł

- EBITDA: 451,7 mln zł,

- EBIT: 53,5 mln zł

- Zysk netto: 48,6 mln zł" - czytamy także.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 9,01 mln ton, a sprzedaż 8,94 mln ton, podano także.

"Na wyniki finansowe w całym 2018 r. wpływ miały: wyniki finansowe IV kw. 2018 r. związane z osiągnięciem niższej od planowanej produkcji i sprzedaży węgla handlowego (niższe przychody ze sprzedaży), wyższa o ok. 1 mln ton produkcja brutto przy zbliżonej r/r. produkcji węgla handlowego (niższy uzysk 60,5% wobec 64,7% w 2017 r.), wykonanie rekordowej ilości robót przygotowawczych (37 km wobec 30,7 km w 2017 r.) związanych z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą strategią spółki oraz ogólny wzrost kosztów związany z sytuacją rynkową (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów). Ponadto, na wartość EBIT i zysku netto wpływ miał wzrost amortyzacji wynikający z odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r." - czytamy dalej.

W 2018 roku Bogdanka wykonała 37 km wyrobisk, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% r/r), co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych jest związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą strategią. Jednocześnie inwestycja w przyszły wzrost wydobycia częściowo obciążyła wyniki finansowe zakończonego roku obrotowego, podano także.

"W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani. Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton, zgodnie z zapowiedziami ze strategii. W połączeniu z wyższymi cenami kontraktowymi na 2019 rok (o których informowaliśmy w raportach bieżących) pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę bieżącego roku. Naszym priorytetem, poza wzrostem wydobycia, będzie przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację w oparciu o infrastrukturę podziemną chcemy rozpocząć już w przyszłym roku" - skomentował prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zastrzegła spółka.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)