Kredyt Inkaso: Wartość spłat wzrosła o 29% r/r do 61 mln zł w III kw. r. obr. 

ISBNews
29.01.2019 10:45
A A A

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Szacowana wysokość wpłat od dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kredyt Inkaso wyniosła 61 mln zł w III kw. roku obrotowego 2018/2019, co oznacza wzrost o 29% w skali roku. W okresie I-III kwartał roku obr. 2018/2019 (kwiecień 2018 r. ? grudzień 2018 r.) wartość spłat wyniosła 172 mln zł, co oznacza wzrost również o 29% r/r.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wydajności nabywanych portfeli wierzytelności, dzięki usprawnieniu operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT. Chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w związku ze zbliżającymi się spłatami obligacji serii Y, A1, A2, ale docelowo planujemy kontynuować dotychczasową, konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu" - powiedział prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Szacunki dotyczące wysokości wpłat od dłużników w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. ? grudzień 2018 r.) nie zostały jeszcze zaudytowane, zaznaczono.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)