Stalexport: Akcjonariusze VIA4 zdecydowali o 3,05 mln zł na dywidendę za 2018

ISBNews
21.03.2019 15:19
A A A

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze VIA4 S.A, spółki w 100% zależnej od Stalexport Autoroute S.a r.l. (która z kolei należy w 100% do Stalexport Autostrady S.A.) zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 3,05 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r., podał Stalexport Autostrady.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 11 760 322,08 zł będzie podzielony w następujący sposób:

1. kwota w wysokości 46 994,47 zł przeznaczona zostaje na pokrycie strat z lat ubiegłych;

2. kwota w wysokości 3 045 000 zł przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy, w tym dla:

- Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu 1 674 750 zł

- Egis Road Operation S.A. z siedzibą w Guyancourt 1 370 250 zł,

z zastrzeżeniem, że wypłata dywidendy dla akcjonariuszy została dokonana w terminie wypłaconej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok w wysokości 3 045 000 zł.

3. kwota w wysokości 8 668 327,61 zł przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)