Stalexport Autostrada Małopolska zarekomendował 10,91 mln zł na dywidendę

ISBNews
23.04.2019 12:54
A A A

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), spółki w 100% zależnej od Stalexport Autoroute, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady, zdecydował o przeznaczeniu z zysku za 2018 r. 10,91 mln zł na wypłatę dywidendy, podał Stalexport Autostrady. Kwota ta została wypłacona przez SAM w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute 5 lutego 2019 r.

"Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje podzielić zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości netto 175 127 665,34 zł w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy kwotę 10 908 000 zł;

b) na kapitał zapasowy kwotę 99 725 665,34 zł;

c) na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości kwotę 64 494 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza SAM pozytywnie oceniła ww. wniosek zarządu oraz podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia, podano także.

"Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przypomina jednocześnie, że dywidenda w wysokości 10 908 000 zł została wypłacona przez SAM S.A. w dniu 5 lutego 2019 roku (w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu)" - czytamy także.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)