Akcjonariusze BOŚ zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
20.05.2019 13:46
A A A

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 65,01 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

BOŚ odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)