Akcjonariusze J.W. Construction zdecydują 18 VI o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
22.05.2019 16:40
A A A

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 18 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 22 529 464,75 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" - czytamy w projektach uchwał.

J.W. Construction Holding odnotował 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 25,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 22,53 mln zł wobec 29,03 mln zł zysku rok wcześniej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)