Oferta Izostalu na 26,42 mln euro najkorzystniejsza w postępowaniu AB Amber Grid

ISBNews
29.05.2019 09:16
A A A

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - AB Amber Grid wybrał ofertę złożoną przez Izostal, spółkę zależną Stalprofilu, o wartości 26,42 mln euro jako najkorzystniejszą w postępowaniu w ramach budowy gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa, podał Stalprofil.

Pprzedmiotem postępowania było udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN 700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km, podano w komunikacie.

Wartość złożonej przez Izostal oferty wynosi 26 425 tys. euro netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 28 maja 2019 roku wynosi 113 540 tys. zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie od roku 2019 do 2021, podano także.

"Zgodnie z otrzymaną informacją umowa o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym, a Izostal zostanie zawarta niezwłocznie, ale nie wcześniej niż po upływie terminu odroczenia/karencji (okres 10 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty) oraz podjęcia odpowiednich decyzji przez zamawiającego" - czytamy dalej.

Spółka Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofil. Stalprofil posiada 60,28% udział w jej kapitale zakładowym.

(ISBnews)