Arteria miała 0,37 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

ISBNews
31.05.2019 07:46
A A A

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,96 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 43,02 mln zł rok wcześniej.

"Analizując wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria S.A osiągnięte w okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 roku należy zauważyć, iż mimo wyraźnego zwiększenia poziomu sprzedaży (o 11%), obniżeniu uległa wynik na działalności operacyjnej (o 30%) co było wynikiem niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji dużego projektu dla spółki z sektora państwowego, co odbiło się na poziomie osiąganych rentowności. W efekcie, w raportowanym okresie nieznacznemu obniżeniu uległ wskaźnik EBITDA, który osiągnął poziom 2 414 tysięcy złotych i był niższy niż rok wcześniej o 15%. Spadek rentowności miał bezpośredni wpływ na poziom zysku netto, który w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 360 tysięcy złotych wobec 484 tysięcy złotych w roku ubiegłym (spadek o 26%). Zarząd Arteria S.A. szacuje, iż stopniowa poprawa wskaźników rentowności nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,29 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)