ZM Ropczyce zmodyfikowały cele budżetowe w programie motywacyjnym na 2019

ISBNews
19.07.2019 10:16
A A A

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce zmodyfikowała cele budżetowe programu motywacyjnego na 2019 rok, podała spółka.

Rada nadzorcza ustaliła następujące cele budżetowe:

jeżeli: EBITT / (0,85*EBITB) ? 1 i ZNT / (0,85*ZNB) ? 1

to: 1 ? (EBITT/EBITB)*0,7 + (ZNT/ZNB) * 0,3 ? 1,15

gdzie:

EBITT - zysk operacyjny osiągnięty w 2019 roku;

EBITB - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2019 rok;

ZNT - zysk netto osiągnięty w 2019 roku;

ZNB - zysk netto przyjęty w budżecie na 2019 rok.

Jednocześnie rada uchyliła wcześniejszą uchwałę w tym zakresie z dnia 17 lipca 2019 roku w całości.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wysniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)