GPW wykluczy z obrotu akcje ABM Solid od 27 lipca

ISBNews
22.07.2019 17:53
A A A

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji spółki ABM Solid w upadłości likwidacyjnej z dniem 27 lipca 2019 r., podała Giełda.

"Stosownie do przepisów [...], po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym. W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez emitenta [...] postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, stało się prawomocne z dniem 26 stycznia 2019 r. Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, zarząd giełdy postanowił jak w uchwale" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

(ISBnews)