ZM Ropczyce liczą, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%

ISBNews
13.08.2019 11:06
A A A

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" (ZM Ropczyce) liczą, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec

"Założone cele programu motywacyjnego są bardzo ambitne, determinacja uczestników jest wysoka i program jest realizowany we właściwym czasie. Jeśli okaże się, że w warunkach dekoniunktury jesteśmy w stanie zrealizować tak ambitne cele, to powinniśmy wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej. Program będzie uruchomiony przy zrealizowaniu budżetu na poziomie minimum 85% wielkości planowanych. Powyżej tego poziomu akcje będą obejmowane proporcjonalnie aż do wielkości maksymalnej ustalonej przez walne zgromadzenie. Jeżeli wynik będzie zrealizowany w 100%, to wykorzystana zostanie pełna pula akcji przeznaczonych na tą transzę programu. Po wynikach I półrocza wygląda na to, że 100% założeń budżetowych chociaż trudne to jednak jest do zrealizowania" - powiedział Siwiec w rozmowie z ISBnews.

Prezes podkreślił, że I kwartał był bardzo dobry, ale w II kwartale nastąpiło wyraźne osłabienie koniunktury gospodarczej, szczególnie w hutnictwie żelaza i stali.

"III kwartał w hutnictwie nie będzie najlepszy, natomiast jest dosyć dobry w segmencie cementowo-wapienniczym i w przemyśle metali nieżelaznych" - dodał prezes.

Na rynku hutnictwa żelaza i stali widoczne jest istotne osłabienie koniunktury.

"Nie ma mechanizmów chroniących w sposób właściwy i skuteczny przed nadmiernym importem, a przy wysokich cenach uprawnień do emisji, a co za tym idzie - cenach energii elektrycznej, widać, że produkcja stali w Unii Europejskiej jest coraz mniej opłacalna" - powiedział Siwiec.

Jego zdaniem, ta sytuacja będzie trwała w kolejnych okresach.

"W naszym wypadku jest to dość istotne, aczkolwiek prowadzona systematycznie dywersyfikacja geograficzna i segmentowa powoduje, że hutnictwo żelaza i stali jakkolwiek jest podmiotem naszego szczególnego zainteresowania, to już nie jest aż tak mocno dominujące, choć jeszcze blisko 50% przychodów jest generowanych ze sprzedaży dla tego segmentu rynku. Również dywersyfikacja geograficzna powinna nam tu pomóc po spadkach na rynkach Unii Europejskiej" - wskazał prezes.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 363,59 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)