Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

ISBNews
13.08.2019 17:52
A A A

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka.

"Spółka wystąpiła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 125 266 899 akcji spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLABCDT00014, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 125 266 899 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

9 sierpnia Vicis New Investments wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym.

Na początku lipca br. ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł.

Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r.

(ISBnews)