PKP Cargo podtrzymało prognozę 1,15 md zł EBITDA na cały 2019 r.

ISBNews
22.08.2019 10:38
A A A

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Po wynikach I półrocza br. PKP Cargo podtrzymało całoroczną prognozę EBITDA, opiewającą na 1,15 mld zł, wynika z raportu spółki.

"Na dzień publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarząd jednostki dominującej podtrzymuje prognozę EBITDA Grupy PKP Cargo opublikowaną w dniu 20 marca 2019 r." - czytamy w raporcie.

W I poł. 2019 r. grupa odnotowała 450,1 mln zł EBITDA wobec 421,8 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w I półr. br. wyniosła 387 mln zł.

W marcu spółka informowała, że prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok wynosi 1 152,8 mln zł. W 2018 r. EBITDA sięgnęła 907 mln zł.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)