AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja sprzedało spółkę zależną za 2,97 mln euro

ISBNews
02.10.2019 08:42
A A A

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai należące do grupy kapitałowej Trakcji PRKiI zrealizowało umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiadała 100% udziałów, oraz przeniesienia praw i obowiązków, w tym praw do roszczeń z tytułu wierzytelności, wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AB Kauno Tiltai a UAB Pletros investicijos, podała Trakcja PRKiI. Łączna kwota transakcji wyniosła 2,97 mln euro (tj. ok. 13 mln zł).

Zrealizowanie umowy było możliwe dzięki uzyskaniu wymaganych zgód od banków i instytucji publicznych.

Nabywcą UAB Pletros investicijos jest spółka litewska - SPV-39 UAB. Pomiędzy AB Kauno Tiltai a kupującym nie istnieją powiązania kapitałowe, podano również.

"Zarząd emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż transakcja ma wpływ na optymalizację organizacyjną grupy kapitałowej Trakcja i ma istotny wpływ na strukturę finansowania grupy, w tym zmniejszenie jej stanu zadłużenia" - podsumowano.

W grudniu 2018 r. Trakcja PRKiI informowała, że rada nadzorcza AB Kauno Tiltai wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos. Minimalna cena sprzedaży udziałów oraz przeniesienia praw i obowiązków została ustalona na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln euro (tj. ok. 10,7 mln zł).

Pod koniec kwietnia br. AB Kauno Tiltai zawarło umowę sprzedaży na rzecz SPV-39 UAB wszystkich 100% udziałów w spółce UAB Pletros investicijos. Trakcja podała wówczas, że do warunków koniecznych do realizacji umowy należy uzyskanie wymaganych zgód od banków i instytucji publicznych. Przekazanie praw własności nastąpi po spełnieniu warunków umowy, nie później niż do 31.08.2019 r.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)