Program motywacyjny Seco/Warwick zakłada 18 mln zł zysku netto w 2020 r.

ISBNews
12.12.2019 14:59
A A A

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Cele jednostkowe dla członków zarządu Seco/Warwick w ramach programu motywacyjnego na 2020 rok to skonsolidowany zysk netto na poziomie 18 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza określiła cele jednostkowe na rok 2020 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020. Osiągnięcie celów jednostkowych warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu.

"W skali całej grupy kapitałowej celem jednostkowym obowiązującym prezesa zarządu oraz dwóch członków zarządu Seco/Warwick S.A. jest skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej, który na rok 2020 został ustalony na poziomie 18 mln zł. Ww. kwota skonsolidowanego zysku netto nie stanowi prognozy finansowej, a jedynie cel wyznaczony w związku z Programem" - czytamy w komunikacie.

Ramowe warunki Programu określono uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 11 kwietnia 2018 roku.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)