Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych

ISBNews
16.01.2020 17:59
A A A

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Seco/Warwick podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu spółki uchwały upoważniającej do skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Jeśli akcjonariusze zgodzą się na skup akcji własnych, to zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2019, podano także.

"Zgodnie z przyjętym projektem uchwały zarząd spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1 000 000. Łączna liczba akcji własnych nabytych w ramach upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem upoważnienia objęte będą akcje na okaziciela spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

"Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału zapasowego spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych spółki nie przekroczy kwoty 15 000 000 zł. Na podstawie ww. upoważnienia zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 r." - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji zwołanego w tym celu walnego zgromadzenia spółki, a rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o skupie akcji własnych.

"Jednocześnie zarząd spółki postanowił, iż o ile zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia zostanie przeprowadzony skup akcji własnych, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto spółki za rok 2019" - podsumowano w materiale.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciekłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)