Stalexport Autostrady otrzyma 131,16 mln zł dywidendy od spółki zależnej

ISBNews
27.03.2020 12:48
A A A

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska zdecydowało o wypłacie na rzecz akcjonariusza 131,16 mln zł dywidendy, podał Stalexport Autostrady - jedyny akcjonariusz spółki.

Kwota 66,67 mln zł pochodzi z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 (wynoszącego 70,65 mln zł), kwota 64,49 mln zł pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego spółki utworzonego z zysku netto.

"Wypłata dywidendy dla akcjonariusza, nastąpi w terminie do dnia 27 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)