ING Bank Śląski wycofał projekt uchwały ws. wypłaty dywidendy za 2019 r.

ISBNews
27.03.2020 17:18
A A A

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski (ING BSK) zdecydował o zmianie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wycofał projekt uchwały na ZWZ dotyczący wypłaty dywidendy z części zysku za 2019 r. Kwota uprzednio przeznaczona na dywidendę, czyli 494,38 mln zł, zostanie pozostawiona jako niepodzielona, podał bank. Zmiana ta ma związek z pismem od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zalecającym bankom - niezależnie od wszystkich podjętych już decyzji - zatrzymanie całości wypracowanego w poprzednich latach zysku w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii.

"Mając powyższe na uwadze, zarząd banku podjął dzisiaj decyzję o zmianie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz projektu uchwały przedłożonej walnemu zgromadzeniu w sprawie podziału zysku za 2019 rok w ten sposób, że kwota uprzednio przeznaczona na dywidendę, czyli 494 380 000,0 zł, zostanie pozostawiona jako niepodzielona. W konsekwencji powyższego, zarząd banku podjął też decyzję o wycofaniu projektu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Wniosek wraz ze zmianami dotyczącymi projektów uchwał walnego zgromadzenia zostały przekazane do oceny przez radę nadzorczą. Zmieniony projekt uchwały walnego zgromadzenia zostanie opublikowany po uzyskaniu stanowiska rady, podano także.

Na początku marca zarząd ING Banku Śląskiego poinformował, że przedłoży akcjonariuszom propozycję podjęcia uchwały w sprawie przeznaczeniu z zysku wypracowanego przez bank w 2019 roku kwoty 494,38 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 30% skonsolidowanego zysku netto grupy oraz 30% jednostkowego zysku netto banku. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,8 zł brutto.

ING Bank Śląski podał na początku lutego, że zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok. Wówczas podkreślono, że wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju.

Bank miał 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. w porównaniu z 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 658,7 mln zł wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)