Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

ISBNews
01.04.2020 09:47
A A A

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r.

"W wyniku przeprowadzonej oceny zarząd stwierdził, że w związku z aktualną sytuacją rynków kapitałowych i finansowych wynikającą z tzw. epidemii koronowirusa COVID-19 możliwość pozyskania przez spółkę finansowania z rynku kapitałowego lub innego finansowania zewnętrznego jest znacząco ograniczona w perspektywie do 5 maja 2020, tj. terminu wykupu obligacji serii A" - czytamy w komunikacie.

Zarząd, dokonując oceny aktualnej sytuacji finansowej spółki, stwierdził jednocześnie, że posiadane przez spółkę środki pieniężne i uzyskiwane przychody ze sprzedaży są wystarczające do finansowania bieżącej działalności, w związku z czym realizacja prognoz jest niezagrożona, podano również.

"Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zarząd ocenił, że przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że emitent nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. w dniu 5 maja 2020. Jednocześnie zarząd ocenia, że wykup obligacji serii A będzie możliwy przy rozłożeniu zobowiązania na raty, przy czym emitent może zaproponować obligatariuszom regularną wypłatę odsetek za dodatkowe okresy odsetkowe" - czytamy dalej.

W związku z powyższym spółka niezwłocznie dokona zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A w celu podjęcia uchwał dokonujących odpowiedniej zmiany warunków emisji obligacji serii A w sposób, który zagwarantuje ochronę interesów zarówno obligatariuszy jak i spółki.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)