ZM Ropczyce miały 27,37 mln zł zysku netto, 34,59 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ISBNews
29.04.2020 08:16
A A A

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,59 mln zł wobec 50,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,19 mln zł w 2019 r. wobec 363,59 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku grupa kapitałowa Zakładów Magnezytowych Ropczyce odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik w historii grupy. Decydujący wpływ na jego poziom miały rekordowo wysokie wyniki uzyskane przez grupę w I kwartale 2019 roku. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, czyli strategii 4D, poinformowano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w 2019 roku wyniosły 329,2 mln zł (-9,5% r/r), zysk operacyjny 34,6 mln zł (- 31,6 % r/r), natomiast EBITDA 46,2 ml zł (-29,4% r/r). Spadek zysku operacyjnego oraz pogorszenie sprzedaży to efekt osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, wyjaśniono.

"Od II kwartału nastąpiło odwrócenie trendów w gospodarce światowej, a w sektorach producentów oraz konsumentów materiałów ogniotrwałych nastał okres dynamicznych zmian koniunkturalnych, których kumulacja przypadła na III kwartał 2019 roku. W tych wymagających warunkach rynkowych ZM Ropczyce stanęły na wysokości zadania. Elastyczność oraz szybkość decyzyjna, od lat wpisane w filozofię spółki, pozwoliły wypracować wyniki, z których jesteśmy zadowoleni. Jednym z przykładów może być dynamiczny rozwój sprzedaży do przemysłu cementowo-wapienniczego, odzwierciedlający kolejny rok budowy i kształtowania marki spółki na rynkach międzynarodowych. Najwyższa w historii sprzedaż na rynek Stanów Zjednoczonych uzupełniona efektywną budową struktur i sprzedaży do cementowni zlokalizowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Sri Lance, w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie i w RPA" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej ZM Ropczyce pozostało hutnictwo żelaza i stali 153,2 mln zł (52% udziału w całkowitej sprzedaży spółki). Przychody do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosły w ubiegłym roku blisko 58 mln zł, natomiast w odlewnictwie 20 mln zł, podano także.

"Wewnętrzny potencjał grupy wsparty silną kadrą oraz ugruntowaną pozycją rynkową pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID-19" - dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,06 mln zł wobec 27,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)