Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 19 VI o 0,05 zł na akcję dywidendy za 2019

ISBNews
22.05.2020 15:42
A A A

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne. Łączna wartość dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady [...] postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł [...] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie.

Zgodnie z projektem spółka ma dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 12 363 101,15 zł, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy złożą się środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 396 725,91 zł oraz środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki, pochodzące z wypracowanego przez spółkę zysku, w kwocie 1 966 375,24 zł.

Jako dzień dywidendy proponuje się ustalić 26 czerwca, a jako termin wypłaty dywidendy - 6 lipca 2020 roku, czytamy również w projekcie uchwały.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)