CAS: 24% badanych szacuje koszt wychow. dziecka do 18. r. ż. na pow. 250 tys. zł

ISBNews
01.06.2020 12:32
A A A

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Koszt wychowania jednego dziecka do 18. roku życia to ponad 250 tys. zł, wdaniem 24% badanych w grupie posiadających dzieci, zaś 18% badanych twierdzi, że koszty te kształtują się w wysokości od 201 do 250 tys. zł, wynika z badania przeprowadzone na zlecenie Centrum im. Adama Smitha "Koszty wychowania dzieci w Polsce".

Wśród osób posiadających dzieci 23% uważa, że koszty wychowania dzieci do uzyskania dorosłości to zakres od 151 tys. do 200 tys. zł, 19% umiejscawia je w przedziale od 101 tys. zł do 150 tys. zł, 12% - poniżej 100 tys. zł, 4% badanych - poniżej 50 tys. zł.

Respondenci ocenili ogólnie koszty wychowania dzieci w Polsce do 18. roku życia jako bardzo wysokie i wysokie, odpowiednio 32% i 48% z nich w grupie posiadających dzieci.

Badanie przeprowadzone w grupie wszystkich badanych wykazało, że 46% respondentów uznało, że koszty wychowania dzieci w Polsce są raczej wysokie, 29% - bardzo wysokie.

W pytaniu o plany posiadania dzieci 49% badanych odpowiedziało twierdząco, 35% - przecząco.

"Bazując na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) koszt wychowania dziecka w Polsce przez dwójkę rodziców (w modelu rodziny 2+1) do 18 roku życia wg danych z III kw. 2019 r. wynosił 250,4 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4%, a w porównaniu do 2014 r. o 18,5%"- podał CAS.

"Koszt wychowania 1 dziecka do 18. roku życia w rodzinie 4-osobowej (w modelu 2+2) wg danych za III kw. 2019 r. wyniósł 205,9 tys. zł. Koszt ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 5,4%, a w porównaniu do 2014 r. o 16,5%. Koszt wychowania jednego dziecka do 18 r. ż. (przy dwójce dzieci w rodzinie) jest niższy o 17,8% niż koszt wychowania dziecka, które jest jedynym dzieckiem w rodzinie", podano także.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-19 maja 2020 dla Centrum im. Adama Smitha na panelu Ariadna metodą CAWI. Próba ogólnopolska licząca N=1 061 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

(ISBnews)