Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

ISBNews
16.07.2020 12:38
A A A

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 18 sierpnia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych (...) po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. i opinii rady nadzorczej w tym zakresie, uchwala co następuje:

- Zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 9 867 691,88 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał na walne.

PBKM podał w uzasadnienu podziału zysku, że rekomendacja zarządu spółki w powyższym kształcie uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową.

"Jednocześnie przeprowadzona przez spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione" - czytamy także.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)