Akcjonariusze LiveChat zdecydują 18 VIII o łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję

ISBNews
22.07.2020 13:05
A A A

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 18 sierpnia o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję.

"Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku w kwocie 75 828 987,97 zł przeznacza się na:

1) na zasilenie kapitału zapasowego spółki kwotę 11 968 987,97 zł

2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 63 860 000 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł

3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku, to jest zaliczki w kwocie 15 450 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/12/2019 z dnia 03.12.2019 roku oraz zaliczki w kwocie 15 450 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/07/2020 z dnia 02.07.2020 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 32 960 000 zł, to jest w kwocie 1,28 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały

Proponowany dzień dywidendy to 25 sierpnia 2020 roku, a dzień wypłaty to 1 września 2020 r.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)