Akcjonariusze ZM 'Ropczyce' zdecydowali o min. 1 zł dywidendy na akcję

ISBNews
28.08.2020 16:30
A A A

Warszawa, 28.08.2020 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 4,51 mln zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie nie mniej niż 1 zł, podała spółka.

"Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku; dzień wypłaty dywidendy ustalono na 12 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie ilości akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna ilość akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od ilości akcji nabytych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego, które zyskają tym samym prawo do dywidendy. Maksymalna ilość akcji z prawem do dywidendy może wnieść 4 506 303 akcje, a dywidenda na jedną akcję może wynieść nie mniej niż 1 zł. Spółka przekaże te informacje w odrębnym raporcie bieżącym, podano także.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,06 mln zł wobec 27,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)