TXM przesunął termin płatności wierzytelności do 18 września br.

ISBNews
01.09.2020 08:50
A A A

Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - TXM w porozumieniu z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim - zmienił zapisy umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. Na mocy tych zmian wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności banków wobec spółki na podstawie umów kredytowych zostały przesunięte do dnia 18 września 2020 r.

"Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów:

• terminy płatności akredytyw i gwarancji zostają zmienione w ten sposób, że w przypadku dokonania przez bank wypłaty środków na rzecz beneficjenta danej akredytywy / gwarancji w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., wypłata tych środków nie nastąpi przez pobranie przez bank środków zgromadzonych na rachunkach bankowych spółki, lecz kwoty te staną się wymagalne i płatne przez spółkę w dniu 18 września 2020 r.,

• wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności banków wobec spółki na podstawie umów kredytowych przypadające w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zostają automatycznie przesunięte do dnia 18 września 2020 r.,

• zawieszeniu ulegają uprawnienia banków będące wynikiem występujących przypadków naruszenia do dnia 18 września 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Oświadczenie to ma charakter techniczny dający stronom czas na zakończenie negocjacji zmierzających do zmiany obowiązującej umowy restrukturyzacyjnej i odzwierciedlenia w niej zamiany w obszarze prowadzonej działalności TXM, a jakie były i są wynikiem pandemii covid19, podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej TXM sięgnęły 224,37 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)