Unibep miał 9,73 mln zł zysku netto, 20,75 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

ISBNews
01.09.2020 09:10
A A A

Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Unibep odnotowało 9,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,75 mln zł wobec 11,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 733,47 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 724,61 mln zł rok wcześniej.

"10,3 mln zł - taki jest wynik finansowy netto Grupy Unibep za I półrocze 2020 r. Jest to wzrost rok do roku o ok. 47%. Taki zysk został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie - ok. 733 mln zł, czyli porównywalnym z 725 mln zł w 2019 r. W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,6 mld zł (w tym ok. 800 mln zł na kwartały III-IV 2020 r.). Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2020. Poprawiła się sytuacja gotówkowa w grupie Unibep - mamy na kontach o ok. 12% więcej gotówki w porównaniu z początkiem roku 2020. Obecnie intensywnie pracujemy nad budowaniem portfela zamówień na rok 2021 i lata kolejne we wszystkich segmentach działalności" - napisał prezes Leszek Marek Gołąbiecki w komentarz do wyników.

Dodał, że budownictwo kubaturowe w kraju realizuje obecnie ponad 30 kontraktów zgodnie z harmonogramami i założonymi wynikami.

"Podpisujemy także umowy na kolejne inwestycje - tylko w II kw. 2020 r. podpisaliśmy kontrakty o wartości ok. 300 mln zł. Chcę podkreślić, że nasz portfel w tym segmencie naszej działalności jest mocno zdywersyfikowany: pozyskujemy kontrakty zarówno od inwestorów prywatnych, jak też publicznych w obszarze budownictwa komercyjnego, jak też przemysłowego. Zaczynamy realizować m.in. prestiżową inwestycję - rozbudowę Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, dla Hyundai Engineering Co. budujemy kompleks Polimery Police, z naszym deweloperem rozpoczęliśmy duży projekt mieszkaniowy w Poznaniu - Fama Jeżyce, gdzie w dłuższej perspektywie czasowej, w kilku etapach, oddamy do użytku ponad 2 tys. mieszkań" - czytamy dalej. 

Według prezesa, zlecenia realizowane za granicą - na rynkach białoruskim i ukraińskim - przebiegają zgodnie z planem.

"Oddaliśmy do użytku dużą galerię handlową w Kijowie na Ukrainie - Retroville, pracujemy przy realizacji kolejnego dużego kontraktu w tym kraju - budujemy centrum handlowe w Charkowie. Z uwagą obserwujemy, co dzieje się na Białorusi i zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie zmiany polityczne zawsze rzutują na sytuację gospodarczą w danym kraju. Pragnę dodać, że inwestycje na Wschodzie realizowane przez Unibep SA mają bezpieczne finansowanie z polskich banków, a kredyty są ubezpieczone w KUKE. Obecnie, głównie na rynku ukraińskim, prowadzimy intensywne działania akwizycyjne" - dodał.

"Naszym nadrzędnym celem w Grupie Unibep na kolejne miesiące i kwartały 2020 r. jest terminowa realizacja wszystkich kontraktów, dbanie o najwyższą jakość, pilnowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, a także troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.  Pragnę dodać, że wnikliwie obserwujemy rynki krajowy oraz zagraniczne i dynamiczne zmiany na nich zachodzące. Chcę podkreślić, że jesteśmy przygotowani na różne warianty działań" - podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 15,21 mln zł wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)